ZAGREBAČKA PIVOVARA 2017.

I u ovoj, 2017. godini, nastavili smo odličnu suradnju sa Zagrebačkom pivovarom za koju smo izradili nove Žuja boce na napuhavanje!