Stella

Licencirana proizvodnja Stella Artosi pive vrši se pod okriljem Zagrebačke pivovare. U nastavku svoje suradnje, PagoTent je dobio mogućnost i izradio za potrebe njihove promocije 3-metarsku bocu na napuhavanje!