Jelen

 

Jelen pivo bilježi tradiciju dugu čak 260 godina! U želji postizanja još boljeg tržišnog ratinga i ostvarivanja direktne komunikacije na do sada ne viđen način, odlučili su se za izradu PagoTent boce na napuhavanje! Prednost naše boce na napuhavanje je njezin dizajn, digitalni ispis, sjene i realnost izgleda boce. Sve navedeno čini pozitivan odmak od konkurentskih izvedbi i time plasira našu bocu na napuhavanje u sam vrh tržišno poželjnih načina oglašavanja!