PIVOVARA TREBJESA

Za potrebe promocije Nikšičko pive, u suradnji sa pivovarom Trejbesa izradili smo dvije 8-metarske boce na napuhavanje, Nikšičko pivo i Nikšičko retro! Boce su izrađene od visokokvalitetnih materijala te certificirano zadovoljavaju postavljene odredbe koje se tiču kvalitete proizvodnje i sigurnosti upotrebe.  Osim toga, njihov sadržaj dodatno smo upotpunili postavljanjem unutrašnjeg LED osvjetljenja koje omogućava promotivne aktivnosti i u noćnim uvjetima!