Grawe Hrvatska

Još jedan novi partner prepoznao je kvalitetu, sigurnost i dugotrajnost PagoTent proizvoda na napuhavanje. Ovoga puta je to bio Grawe Hrvatska koji su nam ustupili svoje povjerenje za izradu custom made svjetlećeg luka na napuhavanje!