Europski tjedan sporta

Europski tjedan sporta inicijativa je Europske komisije sa svrhom promicanja tjelesne aktivnosti i sporta diljem Europe. Event je namijenjen svima bez obzira na dob ili tjelesnu pripremljenost, a krajnji cilj je ohrabrivanje europljana na sportsku aktivnost tokom čitave godine. Za potrebe eventa PagoTent je je ustupio svoje pagode, plave šatore na napuhavanje i undepressure igralište na napuhavanje!