Beren

Beren je jedan od vodećih hrvatski proizvođača baterija za brodove i radne strojeve, startere te automobilske i kamionske akumulatore. U želji što bolje reklamacije i promocije svoje djelatnosti, odlučili su se iza izradu promotivnog napuhanaca u obliku svojeg loga i najprodavanijeg proizvoda-akumulatora! Za te potrebe, PagoTent Lab aktivirao je svoje dizajnere i stručnjake te smo njihovu želju pretvorili u stvarnost!